Lipcowe święto

Francuzi obchodzą swoje święto narodowe 14 lipca. W tym dniu, w 1789 r. (data łatwa do zapamiętania), mieszkańcy Paryża zdobyli Bastylię, ciężkie więzienie będące symbolem ucisku władzy monarszej. Wtedy zaczęła się Wielka Rewolucja Francuska.
Dzisiaj po Bastylii nie ma śladu (wkrótce po zdobyciu została zburzona). Na placu, na którym stała wznosi się nowoczesny gmach opery. Rocznica zdobycia Bastylii jest świętem narodowym. Co roku 14 lipca odbywają się w całej Francji wojskowe parady i pokazy sztucznych ogni.